ແນະ ນຳ ອຸປະກອນ

ກອງປະຊຸມ

缝制车间

ເຄື່ອງອັດຕະໂນມັດ

自动运模机

ເຄື່ອງອັດເລື່ອນອັດຕະໂນມັດ

自动拖布机

ເຄື່ອງເຕີມນ້ ຳ ແບບອັດຕະໂນມັດ

自动充绒机

ເຄື່ອງຕັດແບບອັດຕະໂນມັດ

自动裁剪机

ເຄື່ອງກົດຄວາມຮ້ອນ

压烫机

ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ

粘衬机